Начало

BONOIL – Предприятие за преработка на маслодайни култури, рафиниране, бутилиране и транспорт на растителни масла

 

BONOIL – Предприятие за преработка на маслодайни култури, рафиниране, бутилиране и транспорт на растителни масла

Фирмата е създадена 1991 година а Бон олио през 2007 г. и е утвърдено като един от най-големите производители на растителни масла в България. Дейността включва: закупуване и съхранение на маслодайни култури   (слънчоглед) с лицензирани компании за търговия със зърно, слънчоглед, производство и търговия на: наливни  сурови и рафинирани масла / олио /, слънчогледово кюспе ( шрот ), бутилиране и транспорт на растително масло. Продукцията се реализира на местния и външния пазар. Бонойл е член на съюза на масларите в България – http://www.sunoil-bg.org.
Разполага се на площ от 60 000 кв.м. , от които 12 000 кв.м. е застроена площ /складове за маслодаен слънчоглед, производствени помещения, административна сграда/. Вместимостите за съхранение на зърно  и експелер са до 70 хиляди тона.

Склада за сурово олио е с капацитет от 6 000 тона, а рафинираното олио се съхранява в съдове от неръждаема стомана с капацитет от 800 тона. Високотехнологичните преси са с капацитет 300 тона слънчоглед за 24 часа. Това дава възможност да изкупуваме маслодаен слънчоглед през цялата година. Имаме 2 товарни точки и за 24 часа можем да натоварим в авто цистерни до 1125 MT сурово олио.

Капацитетът на новоизградената рафинерия за олио е 100 тона / 24 часа и включва всички технологични етапи: неутрализиране, избелване, кристализация и дезодорация. Те са на най-високо технологично ниво, което гарантира отлично качество на растителното масло, съобразен с всички световни стандарти и Codex Standard for Named Vegetable Oils (CODEX-STAN 210 – 1999) / codex alimentarius / .

От 2011 г. разполагаме с бутилираща линия марка Несто с капацитет 150 000 бутилки за 24 часа. Бутилирането на олиото става в защитена среда.

Разполагаме със собствена лаборатория. Квалифицираният персонал в лабораторията провежда денонощен контрол върху всички продукти и по време на всички етапи от производствения процес.

Използват се спомагателни материали фосфорна киселина, лимонена киселина, натриева основа, сол и др. Приемат се на база сертификати за качество, придружени от информационен лист за безопасност, изготвени от фирмите доставчици. При възможност заводската лаборатория контролира нормативните показатели за съответния материал.

Във фирмата работят 80 човека. Приходите растат всяка година

Адрес:

БОНОЛИО

Европейски съюз, България, област Ямбол, с. Калчево, местност „Начева могила” 

Was this article helpful?
YesNo