Акценти

Към настоящия момент „Геострой инженеринг” ЕООД изпълнява задълженията си по Договор с „Водно строителство-Хасково”АД като подизпълнител на строителни и монтажни работи по обект „Фуражно и складово стопанство за готови храни за селскостопански животни” в гр. Ямбол, местност „Чатал могила”. Строителният надзор на обекта се осъществява от „Контрол инженеринг” АД  клон в гр.Ямбол.

Уведомление за инвестиционно предложение


Строителството на жилищни, обществени и търговски сгради, промишлени сгради и бензиностанции.
Copyright 2011. Всички права запазени! Геострой инженеринг ЕООД