Начало


Агрофарм  е специализирана ферма в отглеждането и угояването на прасета и крави. Комплексът се намира на 1 км от гр. Ямбол, разположен е върху 123.932 кв. м. и е 100% частна собственост. Агрофарм включва няколко компании със следните дейности: земеделие, свинекомплекс ( два свинеразвъдни центъра и един център за свинеугояване), кравеферма, фуражен завод.

ЕТ ”Елиа ” е създадена през 1995г. като основната и дейност е земеделие. През годините фирмата се е утвърдила като еталон за модерно земеделие и като пример за това как успешните европейски практики в развитието и управлението на селскостопански компании могат да се приложат и утвърдят в българските условия. Фирмата разполага с богат набор от модерна техника за ефективна обработка на земята.

Работим в сътрудничество с водещи компании в областта на селското стопанство и земеделски производители, като се стремим да внедрим най-доброто от техния опит. Фирмата членува в „Съюза на зърно производителите от обл.Ямбол „ Тайната на успеха на  ЕТ ”Елиа„ е непрекъснатият стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието в един изключително плодороден регион. Към настоящият момент ЕТ ”Елиа” арендува над 5000 дка земя , в землищата на пет населени места в обл. Ямбол, на собственици  поверили грижата за земите си в нашите ръце, повярвали в нашият опит и професионализъм. Това ние постигнахме, благодарение на коректни отношения с нашите арендодатели и договорните условия, които предлагаме.

През периода 2020 – 2021 г. „ Геогруп „ АД кандидатства по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022 , по която изгражда Силозно стопанство за съхранение на фуражи. Приоритет на инвестицията е добро организиране на хранителната верига в т. ч. преработка и търговия със селскостопанските продукти , хуманното отношение към животните , подпомагане на превенцията и управление на риска в селското стопанство.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept