Επικοινωνια

 Επαφές
 
Διεύθυνση: District Yambol Village Kalchevo, locality „Nacheva mogila”
Τηλέφωνο: +359887177054

 
Ivelina Gospodinova
Διευθυντής μάρκετινγκ (Ελληνική αγορά)
mobile tel: +359884001276
e-mail: iva@geogroup.org
 

Viktoriya Stefanova
Marketing Specialist
mobile tel: +359889775665
e-mail: trade.bonoil@geogroup.org
 
Ana Stoyanova
Βοηθος μαρκετινγκ
mobile tel: +359887177054
e-mail: bonoil@geogroup.org
 
Radina Hristova
Marketing Specialist
mobile tel: +359889574509
e-mail: marketing@geogroup.org, secretary@geogroup.org
 
Yanina Kozhuharova
Marketing Specialist
mobile tel: +359 888766184
e-mail: sales@geogroup.org

 

Radka Dimova
logistic Specialist
mobile tel: +359882196649
e-mail: logistics.bonoil@geogroup.org

Neli Shumanova
Financial Specialist
mobile tel: +359/ 889997139
e-mail: bon@geogroup.org
 
Quality control
E-mail: laboratoria@geogroup.org
 

Google Map