За Нас

 ‘Геострой Инженеринг’ ЕООД, чрез своя клон в с. Калчево “Бонойл” – предприятие за преработка на маслодайни култури и рафиниране на растителни масла, ПРОИЗВЕЖДА И ПРОДАВА наливно и бутилирано / в PET  по 1л, 2л, 3л, 5л, 10л/ рафиниранo слънчогледово олио, слънчогледово масло и кюспе/шрот/експелер/и КУПУВА нерафиниранo/сурово/ слънчогледово, рапично,соево и палмово /олио/ масло, соя, слънчоглед, рапица.

Във връзка със зачестилите опити за измами и с това, че други фирми и лица се представят от Наше име, искаме да ви уведомим, че “БонОйл” ООД има само една банкова сметка и тя е следната – BG34 RZBB *********7 68!

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение в случай на авария за обект: “Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури ” – с. Калчево, община Тунджа, област Ямбол


WELCOME TO OUR STAND – Hall 5B/ N0987