Контакти

Адрес: област Ямбол с. Калчево, местност „Начева могила”
Телефон: +359 (0) 887177054

Владимир Тодоров
Управител
mobile tel: +359889000888

Ивелина Господинова
Маркетинг мениджър
mobile tel: +359884001276
e-mail:

 
Виктория Стефанова
Маркетинг специалист
моб.тел: +359889574509
e-mail:,

 
Ана Стоянова
Маркетинг специалист
моб.тел: +359887177054
e-mail:

 
Янина Кожухарова
Маркетинг специалист
моб.тел: +359888766184
e-mail:

 
Радка Димова
Логистика
mobile tel: +359882196649
e-mail: logistics.bonoil@geogroup.org
 
Нели Шуманова
Финансов Специалист
mobile tel: +359/ 889997139
e-mail: bon@geogroup.org
 
Контрол на качеството
E-mail: laboratoria@geogroup.org

Google Map – Карта