ТБ ИСА

Индустриална стопанска асоциация – гр. Ямбол е сдружение с нестопанска цел, създаденo през 1982 година. Асоциацията е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящия момент членуват близо 120 фирми.

Управителният съвет се състои от 7 души. Председател на УС е инж. Моньо Тодоров. Асоциацията е регионален представител на Българска стопанска камара.
Асоциацията /Камарата/ осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.
Основна цел на Асоциацията е да обединява интересите и подпомага развитието на членовете си, с цел осъществяването на ефективна стопанска дейност.

ИСА- Ямбол е работодателска организация - регионален представител на Българска Стопанска Камара.

Като Национално представителна работодателска организация ИСА – Ямбол е член на :

1. Комисия по заетост при Областен съвет за развитие – област Ямбол.

2. Областен и общински съвети по условия на труд.

3. Областна комисия ,,Земеделие и гори".

4. Съвет за сътрудничество към Д ,,БТ''.

5. Тристранен съвет.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept