Агрокомплекс

Част от сградите на Свинефермата са закупени от „Геострой-инженеринг “ ЕООД през 1994г. Те са били собственост на КОС гр.Ямбол. Към момента на закупуването във фермата е имало налични само свине.

В края на същата година са закупени и около двадесет крави от различни продуктивни направления- млечно и месо-мляко.

През 1996г. година на територията на стопанството е изграден фуражен цех с производителност 5т/ч, който изцяло покрива нуждите от фураж на животните в стопанството. Към него има новоизградени силози и складове, чиято обща вместимост е 6000т. Зърното е собствено производство.

Развитието на свиневъдството и технологиите за отглеждането им в България и в световен мащаб,оказва своето влияние и в тази ферма.

В началото на 2005г. е извършена депопулация на свинете от стопанството и заедно с това е изградена нова свинеферма, отговаряща на всички европейски изисквания,относно свиневъдството, със съвсем нова автоматизирана технология за отглеждане,производство на „Fancom“ и“Exafan“. Закупени са 500 бр свине майки от нова високопродуктивна порода.

През 2007г е построена още една нова сграда за угояване на свине с 3000 скотоместа, също според изискванията за отглеждането на съответната категория.

Същата година започва изграждането на кравеферма, със свободно боксово отглеждане на крави и модерна доилна зала. В нея има възможност да се отглеждат 200бр дойни крави. От Германия са закупени 100 бр крави от породата Холщайн, която е най-едрата порода крави за мляко в света. Кравите от старата ферма са продадени за клане.

В настоящият момент в стопанството се отглеждат свине от породите Топигс и PIC,овце, декоративни кози и крави от споменатата по горе порода. В началото на 2011г завърши строежа на още една сграда за отглеждане на 500бр свине майки със модерно автоматично технологично оборудване.

 За качеството на месото на животните се грижат двама ветеринарни специалисти и около 30 работника. Има затворен цикъл на производство. Продаваме на клиенти от централна и югоизточна България.

Агрофарм  е специализирана ферма специализирана в отглеждането и угояването на прасета и крави. Комплексът се намира на 7 километра от гр.Сливен, разположен е върху 227.000 кв. м. и е 100% частна собственост.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept