Клиенти

 

Високото качество на влаганите инертни материали, гарантира на клиентите ни очакваното високо качество и на крайния продукт.
Клиенти на “Инертни материали-Ямбол” АД са много от водещите строителни фирми, доказали се със своя професионализъм и отлично качество на СМР, като:

 

1 „Прима бетон” ЕООД
2 Община Приморско
3 „Заводски строежи-Ямбол” АД
4 „Симеонов  РСК”-гр. Бургас
5 „Бетон строй СК” ООД  -Сливен
6 ЗСК Лозово АД
7 „Инком ПВ” ООД
8 „Инджов 19” ЕООД
9 „Суперстрой инженеринг” ЕООД
10 „Каолин” АД
11 „Кидекс 68” ЕООД
12 „ЗСТритон” ЕООД
13 „КРОСС5” ООД
14 „Берко  2006” ООД
15 „Трансстрой-Бургас” АД
16 „Геотон бетонови изделия” ООД
17 „Скала88” ЕООД
18 „Герман-Генчо Танев” ЕООД
19 „Хидробетон” ООД
20 „Диана бетон” ООД
21 „Пайп систем” ЕООД
22 „Бетонови изделия Средец 97” ООД
23 „Стидов 99” ООД
24 „АВС  Инженеринг-Н” ЕООД
25 „БКС” ООД
26 „Формула 2”  ЕООД
27 ЕТ „Старт”
28 „Домостроене” ООД
29 „Бен мар” ЕООД

Акценти

Уведомление

“Инертни материали - Ямбол” АД, гр. Ямбол, уведомява засегнатото население, че е започнала процедура за Преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Питово” в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси. За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Галерия

Клиенти
Находище ''Каменец''