Технологии

Кариера „Каменец'' – за добив на мраморизирани варовици чрез ПВР предлага:

  • добавъчни материали за бетон – БДС EN 12620
  • скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи - БДС EN 13043
  • скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство - БДС EN 13242
  • варовици за сероочистващи инсталации в ТЕЦ

Производителност на кариерата – 3000 т/денонощие

Кариера „Гърлата"- добив на речна баластра по метода на дълбочинното изземване с най-съвременните съоръжения от този тип, предлага:

  • добавъчни материали за бетон – БДС EN 12620 – двойно промит пясък 0/4мм и двойно промит филц 4/22 мм
  • добавъчни материали за разтвори - БДС EN 13139 – двойно промит пясък 0/3 мм

Кариера „Ханово” – добив на плиоценски пясъци, предлага:

  • добавъчни материали за бетон – БДС EN 12620 – двойно промит пясък 0/4мм и двойно промит филц 4/22 мм

 Производствена база за микронизирани варовици – производство на минерално брашно за добавъчен материал към асфалти и креда смляна за фуражни цели по БДС 7612-73.

Акценти

Уведомление

“Инертни материали - Ямбол” АД, гр. Ямбол, уведомява засегнатото население, че е започнала процедура за Преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Питово” в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси. За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Галерия

Технологии
Находище ''Каменец''