Партньори


1.  „М енд Б – Янко Митев” – гр. Ямбол България.
Дейност: Производство и търговия на фармацевтични и ветеринарни продукти

2. „Сева Анимал Хект България” – Филиал на френската ветеринарна фармацевтична компания CEVA SANTE ANIMALE в България.
Дейност: Производство и търговия на фармацевтични и ветеринарни продукти

3. „ФАЙЗЕР ЛФКСЕМБУРГ САРЛ” клон България  гр.София
Дейност: Производство и търговия на фармацевтични и ветеринарни продукти

4. “P.I.C.Co” АД гр. София
Дейност: Доставчик на ветеринарномедицински продукти

5. „Фарма сис„ гр. Добрич
Дейност: Доставчик на ветеринарномедицински продукти

6. ЕТ „Селект-Илия Михайлов” гр. Стара Загора.
Дейност: Предлага семенен материал от бици и консумативи за изкуствено осеменяване

7. „Геномика” ООД гр. Сливен
Дейност:  Вносител на семенен материал и живи животни в България

 8. „PROVIMI” - България.
Дейност: Производител на комбинирани фуражи и биоконцентрати за  животни

9. „МАСТЪР ФИЙД” гр. Стара Загора
Дейност: Производство и търговия на фураж и фуражни компоненти

10. „Техра Натурела” ООД гр. София 
Дейност:  Доставчик  на фуражни компоненти

11. „Вианд” АД генерален представител за България на холандската фирма за селскостопанско оборудване “SCHIPPERS” BV
Дейност: Производство и търговия на селскостопанско оборудване.

 12. „Агроконсулт инженеринг” ЕООД – гр. Стара Загора.
Дейност: Производство на оборудване на сгради за отглеждане на селскостопански животни

 

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept