Технологии


Фирмата разполага с богат набор от модерна техника за ефективна обработка на земята. Високопроизводствени комбайни от ново поколение осигуряват навременно и пълноценно прибиране на зърнените култури. Обезпечеността с необходимата поливна техника ни помага да се справяме успешно с развитието на културите.

Броят на селскостопанските машини и съоръжения продължава да нараства в съответствие с изискванията на пазарната икономика. Техниката отговаря на търсенето в модерното професионално земеделие и осигурява качествена и бърза работа – повод за добра ценова политика на фирмата.                        

Свинефермата е отговаряща на всички европейски изисквания,относно свиневъдството, със съвсем нова автоматизирана технология за отглеждане, производство на „Fancom“ и“Exafan“.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept