За Нас

ГЕОГРУП АД се състои се от група фирми в следните браншове: строителство и геодезия, добив на инертни материали, производство на метални изделия, точно калибрирани стоманени профили, хидравлични и пневматични цилиндри, металообработка, земеделие, животновъдство, шоковото замразяване и съхранение на зеленчуци, предприятие за преработка на маслодайни култури и верига от бензиностанции.

Собственик на хотел „Диана Палас”, който се намира в центъра на гр. Ямбол.

Индустриална стопанска асоциация-Ямбол осъществява следните дейности: трудова медицина, митническа агенция, трудова борса.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept