''СИЛА'' АД – Ямбол

"СИЛА" АД – Ямбол e създадена в началото на 1948г., като предприятие от отрасъл машиностроене, специализирано в производството на машини за селското стопанство.

Бързите темпове на развитие налагат през 1962 г. изграждането на нова, по-голяма производствена площадка, на която е построен и пуснат в експлоатация леярен цех.

От 1999г. "СИЛА" АД Ямбол е частно акционерно дружество.

В конкуренция с най-добрите производители на селскостопанска техника ръководството и специалистите на фирмата следят съвременните тенденции в развитието на технологиите и внедряват иновативни решения в своите изделия. Благодарение на това фирмата завоюва пазари в Русия, Ирак, Йордания, Нигерия и Ангола.

А през последните няколко години, благодарение на внедрената вътрешна система за контрол, фирмата се наложи с нови изделия и на европейския пазар.

За Контакти

Адрес: България, Ямбол, 8600, ул. "Ягода" № 4 .
Телефон: +359/46/ 66 21 83
Факс:  +359/46/ 66 21 91
Е-mail: contact@sila-jsc.com

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept