'Геострой Инженеринг' ЕООД

За повече информация: http://www.geogroup.org/geostroy-engineering/

"Геострой инженеринг" ЕООД, гр. Ямбол е регистрирана през 1992г с основни дейности: топографо-геодезически работи /нивелация, кадастрални планове, трасиране и др/, извършване на всички видове строително-монтажни работи в строителството и др.
 „Геострой инженеринг” ЕООД е компания с традиции, добра репутация и дългогодишен опит в:

1. Строителството на жилищни и обществени сгради, търговски обекти, промишлени сгради, бензиностанции и газстанции;

2. Подготовка и поддръжка на карти за възстановяване на земи и гори на територията на съдебни райони Ямбол, Сливен и Карнобат. Фирмата изработва кадастрални карти и кадастрални регистри за град Ямбол. Прави също геодезични снимки на всички видове обекти за кадастрално регистриране; геодезически дейности в проектирането и строителството; трасиране на имотни граници; делби на поземлени имоти и др.

3. Ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и екипировка;

4. Строителство на пътища;

5. Геострой Инженеринг ЕООД разполага с богат автопарк от строителни машини и специализирани автомобили, квалифицирани служители и строителни работници. Фирмата извършва услуги със собствена механизация и автотранспорт.

• Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България има право да строи всички видове строежи и да извършва всички видове СМР
• Фирмата е включена в списъка на фирмите правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед № 1170/08.11.2001г на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
• Фирмата е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 0050491 на Комисията за защита на личните данни.
• Сключени договори за изпълнител и подизпълнител на големи обекти
• Квалифицирани служители
• Висококачествените строителни материали, с които работи фирмата са доказани във времето.
• Високо качество и надеждност на предлаганите специализирани машини;
• Внедрена е СУК ISO 9001:2008

Организация на служителите в „Геострой инженеринг” ЕООД

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept