''Хидросистем'' ЕООД

За повече информация: http://www.hydrosystem.net

“Хидросистем” ЕООД е компания, създадена със 100% частен капитал. Разположена е на площ 30 000 кв.м. и разполага с 6 000 кв.м. закрита площ.

Фирмата е оборудвана с 30 бр. машини с CNC и 80 бр. универсални машини. Също така разполага с инсталации за три вида покрития – боядисване, хромиране и карбониране. Персоналът в момента е 110 човека, в това число 20 инженери.

Основният предмет на дейност е металообработване и следвайки тази насока Хидросистем ЕООД в своето развитие се специализира в две основни производства :

Първо основно направление е производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях. Този дял на производството намира приложение във всички видове селскостопански машини, комунално-битови машини, електро и мотокари, пътностроителни машини, преси и в много други машини и съоражения, където задвижването се постига посредством хидравлични елементи с високо налягане.

Второто основно направление е производството на средно големи машини и съоражения за обзавеждане на малки гаражи и цехове. Това са подвигащи устройства за ремонт на автомобили, кантошлифовъчни дървообработващи машини и средногабаритни хидравлични брадви за разцепване на дърва за камини.

Всички изделия, които произвеждаме могат да бъдат по наша документация съгласувана с клиента или по негови конструктивни разработки.

Фирмата разполага с отлична база за контрол и измерване защото качеството и срока за доставка са основни нейни преоритети.

Нашите интереси са насочени основно към чуждестранни потребители на произвежданите от нас изделия, както и към доставчици на необходимите за производството материали.

Фирмата няма дългове и се ползва с доверието на своите клиенти и кредитори.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept